Studium „Dodać życia do lat”

 

Studium przygotowujące animatorów do pracy
z ludźmi starszymi 
i w grupach wielopokoleniowych

Cykl warsztatów w powiązaniu z książką
Z. Zaorskiej  
Dodać życia do lat” wyd. Klanza Lublin 2012.
Realizacja: po uzbieraniu się grupy

Przewidywani adresaci cyklu :

 • opiekunowie klubów seniora
 • terapeuci zatrudnieni w domach pomocy społecznej
 • organizatorzy wczasów i wycieczek turystycznych
 • organizatorzy i słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku
 • nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół PCK, wychowawcy organizujący pracę na rzecz środowiska
 • wolontariusze podejmujący działania wśród osób starszych
 • wykładowcy i studenci pedagogiki pracy socjalnej oraz policealnych szkół pracowników służb społecznych
 • organizatorzy życia społecznego przy parafiach
 • osoby poszukujące nowych umiejętności pracy z ludźmi

Główne założenia:

Cykl zakłada 90 godz. warsztatów złożonych z 6 spotkań po 15 godzin, Warsztaty prowadzone metodami aktywizującymi  w tym: zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne na siedząco, zabawy dla dużych grup, zabawy muzyczne, ruchowe, działania plastyczne i teatralne, relaksacyjne, integracyjne – dostosowanych do pracy z osobami starszymi. Prezentowana będzie również metoda metaplanu, za pomocą której uczestnicy szkolenia będą mogli sami opracować projekty skierowane do osób starszych. Na zakończenie projektu uczestnicy warsztatów opracują i przedstawią plan rozwoju aktywności osób starszych i integracji wielopokoleniowej w swoim środowisku.

Warunkiem ukończenia Studium jest: obecność na warsztatach oraz opracowanie pisemne własnych doświadczeń ze stosowania prezentowanych metod w wybranym środowisku. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium oraz książkę „Dodać życia do lat” z płytą CD zawierającą muzykę do tańców integracyjnych

W programie Studium będą realizowane następujące warsztaty:

 1. Nowa jakość długiego życia – jak powinniśmy się starzeć? -15h

Jaka jest obecna sytuacja demograficzna i perspektywy jej zmian? Jakie stereotypy określają nasz stosunek do starzenia się i ludzi starszych? Jakie trudności trzeba pokonać wraz z wiekiem, Na czym polega kulturowa wartość długiego życia?  Czy mamy szansę na poczucie trwałego szczęścia? Jak zmienia się styl życia w starości? Jak kształtować pozytywne postawy do starości w sobie i w otoczeniu? O jakich zmianach zachodzących wraz z wiekiem trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć starszego człowieka? Na czym polega rola osób starszych w rodzinie? Jakie rodzaje zajęć można prowadzić z osobami starszymi?

 1. Uczymy się bawimy i działamy wspólnie – o metodach integracji wielopokoleniowej -15h

Co zyskują dzieci i młodzież kiedy mają kontakt z osobami starszymi? Jak zorganizować wspólne spotkania w rodzinie i w różnych placówkach? Jak wykorzystać wspomnienia z dzieciństwa w pracy z grupą wielopokoleniową? Jak wykorzystać muzykę do tańców w grupie i na siedząco? Jakie zabawy towarzyskie nadają się do pracy z  seniorami? Jaka muzyka ułatwi  relaks? Na czym może polegać wolontariat w placówkach dla osób starszych i dla osób samotnych? Opracowanie planu wybranych  krótkich zajęć integracyjnych.

 1. Spotkania dla małych i dużych grup z udziałem osób starszych -15h

Jak powstaje scenariusz z udziałem osób starszych? Jak poprowadzić imprezę w domu pomocy społecznej? Od czego zależy udział ludzi starszych w imprezie? Na czym polegają zabawy z fabułą i na hasło ? Jak włączyć osoby starsze do imprez dla dzieci? Przykłady wybranych scenariuszy zabawy np. Andrzejkowej, Mikołajkowej, Noworocznej, Imienin, Jubileuszu

Przygotowanie i realizacja imprezy wspólnie z całą grupą.

 1. Metody ułatwiające ekspresję twórczą-15h

Jak udekorować w danej porze roku salę, pokój, stół?  Jak przygotować oryginalną kartkę z życzeniami ? Z czego można zrobić prezent?  Jak wykorzystać muzykę do tańca z fabułą ?

Jak uczyć innych? tańców w grupie? Jak wykorzystać nagrania wydawnictwa Klanza?

Opracowanie i realizacja zajęć z wykorzystaniem poznanych metod w swoim środowisku. Przygotowanie prezentacji wybranego działania

 1. Jak opracować projekt działań we własnym środowisku? -15h

Przykłady dobrych praktyk: Akcja Dar Czasu i Serca, Spotkania Pokoleń, Działania w ramach konkursu Seniorzy w Akcji, Szkoła SuperBabci i SuperDziadka, i inne znane uczestnikom.

Od czego zacząć? Co sprzyja powstaniu grupy? Jak zachęcić uczestników? Jak pozyskać sponsorów i współpracowników? Na co zwracać uwagę przy realizacji? Jak zebrać informacje zwrotne? Co chcemy utrwalić, powtórzyć z poprzednich warsztatów? Jak przygotować plan rozwoju aktywności we własnym środowisku?

 1. Seminarium – „Wykorzystanie metod aktywizacji grupy” – 15h 

Wymiana doświadczeń: co udało się wykorzystać z poprzednich warsztatów w pracy z osobami starszymi? (Prezentacje projektów, imprez, metod zrealizowanych w wybranym środowisku) Na jakie trudności natrafiono? Jak zmieniły się nasze postawy i naszego otoczenia? Co chcemy robić w przyszłości? Z kim warto nawiązać współpracę? Próba ustalenia planu na najbliższe pół roku.

Cena: 1600 zł/os
Możliwość płatności w ratach. Zaliczkę w kwocie 150 zł należy wpłacić 3 dni od zgłoszenia.

Prowadzący: Małgorzata Borowska- trener, superwizor PSPiA KLANZA, Prezes Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA, koordynatorka ogólnopolskiej sieci szkół „SuperBabci i Super Dziadka”
oraz trenerzy i animatorzy PSPiA KLANZY – specjaliści w dziedzinie pracy z osobami starszymi.

Program studium realizowany na  podstawie opracowanego autorskiego materiału szkoleniowego autorstwa dr Zofii Zaorskiej – gerontologa, wykładowcy Instytutu Pedagogiki UMCS, prezesa honorowego PSPiA KLANZA, autorka książki „Dodać życia do lat”, założycielka ogólnopolskiej sieci szkół „SuperBabcia i SuperDziadek” oraz mgr Małgorzaty Borowskiej – trenera, superwizora PSPiA KLANZA, Prezesa Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA, koordynatorki ogólnopolskiej sieci szkół „SuperBabci i Super Dziadka”.

Kontakt telefoniczny: 607 676 229

Przewiń na górę
Skip to content