Historia Oddziału Białostockiego

 • 1997 – roczny kurs „Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy”
 • Styczeń 1998 – zawiązanie nieformalnego Koła KLANZY w Białymstoku  przez grupę 7 absolwentów kursu
 • 17 lutego 1998 – powołanie Koła KLANZY w Białymstoku
 • Marzec 1998 – pierwsze ogólnopolskie Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z udziałem członków Koła w Białymstoku
 • 1999 – utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej KLANZUŚ
 • 2001 – powołanie Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku
 • 2003 – powstanie Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA
 • 2004 – realizacja projektów: KLANZOWSKIE GRUPY MŁODZIEŻOWE i  SKARBNICA – AKTYWANA GRUPA PRACYJĄCA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
 • 2005 – stworzenie świetlicy dla młodzieży OTWARTE DRZWI oraz klubu aktywizującego osoby niepełnosprawne TERAZ MY
 • 2006 – powstanie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, świetlicy KLANZOWISKO oraz udział w programie WOLONTARIAT STUDENCKI
 • 2007 – realizacja projektu AKTYWANA SZKOŁA
 • 2008 – realizacja projektów: KLANZOWA AKADEMIA RODZICA, ANIMACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY KLANZY, SPOTKANIA Z KLANZĄ, AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA
 • Lata 2008/2009 – realizacja projektu Z POLA DO PRZEDSZKOLA
 • Lata 2009/2010 – realizacja projektu MOJE OSIEDLE
 • Lata 2010/2013 – realizacja projektu SZKOŁA SUPERBABCI I SUPERDZIADKA 2011 – uruchomienie Bawialni Edukacyjnej KLANZY
 • Lata 2011/2012 – realizacja projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL – SKUTECZNY WYCHOWAWCA
 • 2012 – powstanie Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku
 • Lata 2012/2013 – realizacja projektu Równe Szanse oraz otwarcie młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Dubiczach Cerkiewnych
 • Lata 2013/2014 – realizacja projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL – SKUTECZNY WYCHOWAWCA – II Edycja
Przewiń na górę
Skip to content