Historia Oddziału Białostockiego

 • 1997  r.- roczny kurs „Animacja grupy metodami pedagogiki zabawy”
 • Styczeń 1998 r. – zawiązanie nieformalnego Koła  KLANZY w Białymstoku  przez grupę 7 absolwentów kursu
 • 17 lutego 1998 r.  – powołanie Koła  KLANZY  w Białymstoku
 • Marzec 1998  r. – pierwsze  ogólnopolskie Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA z udziałem członków Koła w Białymstoku
 • 1999 r.  – utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej KLANZUŚ
 • 2001  r. – powołanie Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku
 • 2003 r.  – powstanie Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA
 • 2004  r. –  realizacja projektów:  KLANZOWSKIE GRUPY MŁODZIEŻOWE i   SKARBNICA – AKTYWANA GRUPA PRACYJĄCA NA RZECZ OSÓB    STARSZYCH
 • 2005  r. – stworzenie świetlicy dla młodzieży  OTWARTE DRZWI oraz klubu aktywizującego osoby niepełnosprawne TERAZ MY
 • 2006  r. – powstanie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny, świetlicy KLANZOWISKO oraz udział w programie WOLONTARIAT STUDENCKI
 • 2007  r. – realizacja projektu AKTYWANA SZKOŁA
 • 2008 r.  – realizacja projektów: KLANZOWA AKADEMIA RODZICA, ANIMACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY KLANZY,  SPOTKANIA  Z KLANZĄ,  AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA
 • Lata 2008 – 2009 – realizacja projektu Z POLA DO PRZEDSZKOLA
 • Lata 2009 -2010 – realizacja projektu MOJE OSIEDLE
 • Lata 2010 – 2013 – realizacja projektu SZKOŁA SUPERBABCI i  SUPERDZIADKA2011 – uruchomienie Bawialni Edukacyjnej KLANZY
 • Lata 2011-2012 – realizacja projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL – SKUTECZNY WYCHOWAWCA
 • 2012 r.  – powstanie Centrum Szkoleniowego KLANZA w Białymstoku
 • Lata 2012 -2013 – realizacja projektu Równe  Szanse  oraz otwarcie  młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Dubiczach Cerkiewnych
 • Lata 2013 -2014 – realizacja projektu TWÓRCZY NAUCZYCIEL – SKUTECZNY WYCHOWAWCA  -II Edycja
Przewiń na górę
Skip to content