DOŁĄCZ DO NAS

Z KLANZĄ masz szansę na rozwój

Stowarzyszenie KLANZA jest otwarte na nowych członków, którzy swoją aktywnością, chęcią rozwoju i doskonalenia się zasilą grono ludzi przyczyniających się do pozytywnych zmian w rzeczywistości edukacyjnej. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami członkowstwa, które są ściśle określone w Statucie w rozdziale III. Członkowie stowarzyszenia.

Chcesz zostać członkiem PSPiA KLANZA?

Krok 1

Warunkiem pierwszym i koniecznym jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie celów statutowych Stowarzyszenia.

Krok 2

Należy zadeklarować czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia poprzez złożenia własnoręcznego podpisu pod deklaracją członkowską do pobrania.

Krok 3

Z satysfakcją ukończyć dwie formy kształcenia w Stowarzyszeniu lub uzyskać rekomendację dwóch członków zarządu.

Krok 4

Opłacić składki – 48,- za cały rok, (w formie jednorazowej wpłaty lub dwóch rat po 24 zł za pół roku).

Korzyści z członkostwa

 •  Rozwój kompetencji trenerskich potwierdzonych Certyfikatem PSPiA KLANZA bądź nadaniem tytułu Animatora, tytułu Trenera pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia
 • Doskonalenie się w grupach samokształceniowych – sekcjach tematycznych
 • Materiały informacyjne o wszelkich inicjatywach Stowarzyszenia przysyłane do domu drogą elektroniczną
 • Zniżki w opłatach za warsztaty, tańsze opłaty za spotkania otwarte
 • Nauka samodzielnego pisania projektów
 • Wydajemy rekomendacje o nabyciu umiejętności członkom długich form warsztatowych
 • Możliwość wyjazdów szkoleniowych za granicę, w tym fundowanie niektórych wyjazdów
 • Kontakt z wybitnymi osobami w Polsce
 • Możliwość publikacji artykułów książek za pomocą Wydawnictwa KLANZY
 • Udział w akcjach, programach, festynach prowadzonych przez KLANZĘ
 • Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia
 • Branie udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym (członek nadzwyczajnym) lub stanowiącym (członek zwyczajny)
 • A przede wszystkim nauczysz się nieocenionej umiejętności pozytywnego zaskakiwania innych!

Wydrukowaną i wypełnioną deklarację członkowską należy zaopatrzyć w swój własnoręczny podpis, a następnie wysłać pocztą na adres Oddziału Białostockiego.

Informujemy także, że istnieje możliwość wysłania deklaracji drogą e-mailową. W tym przypadku należy zgłosić się do naszego Biura w celu własnoręcznego złożenia podpisu. Tylko deklaracja z własnoręcznym podpisem jest ważna i jest rozpatrywana przez Zarząd PSPiA KLANZA.

Przewiń na górę
Skip to content