Zajęcia edukacyjne

OFERTA NA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ DLA DZIECIĘCYCH  I MŁODZIEŻOWYCH GRUP ZORGANIZOWANYCH

Zapraszamy do skorzystania z propozycji warsztatów edukacyjnych przygotowanych przez naszych animatorów, które mają na celu m.in. integrację grupy, podwyższenie kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości uczestników.

Przewidujemy zajęcia w następującym wymiarze godzin:

  • Przedszkole: 30-45 minut
  • Klasy I-V szkoły podstawowej: 1,5- 2 godziny
  • Młodzież 1,5-3 godziny

Warsztaty mogą przyjąć formę zajęć cyklicznych w zależności od potrzeb grupy.

Poniżej znajdują się nasze propozycje:

Tytuł

„Akcja Integracja”

Kategoria

Warsztaty integracyjne

Grupa wiekowa

Klasy szkół podstawowych (I-III, IV),  Liceum (I)

Liczba  spotkań

1

Wymiar godzinowy spotkania

1,5 – 3 godziny

Liczba uczestników

do 25

Opis

Warsztaty proponujemy grupom rozpoczynającym współpracę. Są idealnym wyborem na rozpoczęcie roku szkolnego lub dni adaptacyjne. W programie znajdują się ćwiczenia na zapoznanie i budowanie relacji, ustalenie zasad współpracy, poszukiwanie wspólnych cech poprzez aktywną zabawę dostosowaną do grupy wiekowej. Program zajęć umożliwia nauczycielom czynne uczestnictwo w budowaniu zespołu klasowego.

Tytuł

„Poznaj moc, która jest w Tobie” – budowanie poczucia  własnej wartości

Kategoria

Warsztaty profilaktyczne

Grupa wiekowa

Klasy szkół podstawowych (III – VIII),  Licea (I – IV)

Liczba  spotkań

1 – 5

Wymiar godzinowy spotkania

1,5– 3 godziny

Liczba uczestników

do 25

Opis

Zajęcia, których celem jest wzmocnienie wiary w siebie i budowanie poczucia własnej wartości. Nauka poszanowania potrzeb drugiego człowieka z jednoczesnym poszanowaniem własnych praw. Uczestniczki i uczestnicy dostają szansę na poznawanie swoich mocnych stron.

Tytuł

„Jestem wolny” – podnoszenie świadomości dotyczącej mechanizmów powstawania uzależnień

Kategoria

Warsztaty profilaktyczne

Grupa wiekowa

Klasy szkół podstawowych (IV – VIII), Licea (I – IV)

Ilość  spotkań

1 – 5

Wymiar godzinowy spotkania

1,5-3 godzin

Liczba uczestników

do 25

Opis

Warsztaty mają na celu zdobywanie umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia, naukę  asertywności i skutecznej komunikacji. Młodzi ludzie rozważają jakie działania mogą uchronić przed uzależnieniem.
 Podczas spotkań w klasach starszych podejmowana jest problematyka zagrożeń wynikających z palenia  papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.

Tytuł

„W poszukiwaniu wewnętrznej siły”

Kategoria

Warsztaty profilaktyczne

Grupa wiekowa

Klasy szkół podstawowych (III – VIII), Licea (I – IV)

Ilość  spotkań

1 – 5

Wymiar godzinowy spotkania

1,5-3 godziny

Liczba uczestników

do 25

Opis

Warsztaty opierają się na rozpoznawaniu potencjału uczestników, poszukiwaniu mocnych stron.

Temat

„Zabawy z plastyką”

Kategoria

Warsztaty twórcze

Grupa wiekowa

Przedszkole – grupy 5-6 latków, klasy szkół podstawowych  (I – VI)

Ilość  spotkań

1 – 4

Wymiar godzinowy spotkania

1,5-3 godziny

Liczba uczestników

do 25

Opis

Warsztaty twórcze ukierunkowane na działania plastyczne ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w grupie. Tematyka dostosowana do pory roku, wybranej techniki (np. scrapbooking, origami).

Temat

„Przygoda z książką”

Kategoria

Warsztaty twórcze z wykorzystaniem literatury dziecięcej

Grupa wiekowa

Przedszkole, Klasy szkół podstawowych (I – III)

Ilość  spotkań

1 – 5

Wymiar godzinowy spotkania

1-3 godziny

Liczba uczestników

do 25

Opis

Zapraszamy na spotkanie z książką, która pobudza wyobraźnię, rozwija i zachęca do twórczego działania. Oprócz zapoznania z tekstem, dzieci biorą udział w działaniach twórczych z wykorzystaniem plastyki, muzyki, dramy. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi.

Temat

Warsztaty twórczego pisania

Zakres tematyczny

Warsztaty literackie

Grupa wiekowa

Klasy szkół podstawowych (IV – VIII), Licea (I – IV)

Ilość  spotkań

1 – 5

Wymiar godzinowy spotkania

1,5-3 godziny

Liczba uczestników

do 25

Opis

Warsztaty opierają się na twórczej pracy z tekstem literackim. Podczas spotkania uczestnicy w inspirujących ćwiczeniach  tworzą własne teksty.

Do wyboru proza, jak i poezja.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o autorski program przez animatorkę, recenzentkę i autorkę książek.

Temat

Mały dziennikarz

Zakres tematyczny

Warsztaty edukacyjne

Grupa wiekowa

Klasy szkół podstawowych (IV – VI)

Ilość  spotkań

1 – 5

Wymiar godzinowy spotkania

1,5-3 godziny

Liczba uczestników

do 25

Opis

Warsztaty służą rozwijaniu umiejętności związanych z odbiorem i tworzeniem informacji. Uczestnicy poznają pracę redaktora i będą mieli okazję stworzyć materiał dziennikarski.

Temat

Warsztaty efektywnego uczenia się

Zakres tematyczny

Warsztaty edukacyjne

Grupa wiekowa

Klasy szkół podstawowych (IV – VI)

Liczba  spotkań

5  – 10

Wymiar godzinowy spotkania

1,5-3 godziny

Liczba uczestników

Małe grupy

Opis

Warsztaty służą rozpoznaniu zdolności do uczenia się, zdobywaniu umiejętności efektywnego uczenia się oraz rozwijaniu świadomości związanej z własnymi predyspozycjami. Podczas spotkań uczestniczki i uczestnicy ćwiczą pamięć, testują swoje zmysły, planują organizację własnego kształcenia.

Temat

Zajęcia integracyjno-rozwojowe – zabawa z fabułą

Zakres tematyczny

– Na pirackim statku
– Indiańska wioska
– Zabawa w cyrk
– Poprzez świat
– W świecie dżungli
– Na dworze królewskim

Grupa wiekowa

Przedszkole, Klasy szkół podstawowych (I – III)

Ilość  spotkań

1

Wymiar godzinowy spotkania

1,5-2 godziny dydaktyczne

Liczba uczestników

2

Zagadnienia

Zabawa z fabułą to zabawa tematyczna skonstruowana wokół wybranego tematu. Znajdują się w niej zarówno działania twórcze, elementy dramy, zabawy ze śpiewem, tańce integracyjne, jak i improwizacja ruchowa. Są doskonałym sposobem na urozmaicenie zajęć, wsparcie integracji zespołu. Mogą stanowić alternatywę dla balów mikołajkowych, czy choinkowych.

Tytuł

„W ogrodzie emocji”

Kategoria

Warsztaty rozwoju osobistego

Grupa wiekowa

Klasy szkół podstawowych (III – VIII), Licea (I – IV)

Ilość  spotkań

1 – 5

Wymiar godzinowy spotkania

1,5-3 godziny

Liczba uczestników

do 25

Opis

Podczas spotkania uczestnicy zdobędą wiedzę na temat świata emocji, będą doskonalić umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, a także radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Dział Animacji
PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok

tel. 570 137 200
email: galeriapdk@gmail.com

Przewiń na górę
Skip to content