Nasi trenerzy

Trener stopnia II , superwizor PSPiA KLANZA, Prezes Zarządu Oddziału SONY DSCBiałostockiego PSPiA KLANZA, absolwentka pedagogiki kulturoznawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku; Od maja 2000r. posiadająca przeszkolenie w zakresie socjoterapii i profilaktyki uzależnień w Specjalistycznej Poradni OPTA w Warszawie. Dodatkowe kwalifikacje pomocne w pracy w świetlicy: warsztat “Jak pracować z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym cz. I i II (40 godz.); kurs specjalistyczny z zakresu podstawowej wiedzy o problemach społeczno – medycznych HIV/AIDS i narkomanii (40 godz.), szkolenie “Akademia Profilaktyków” (80 godz.), kurs “Program Wspierania Rodziny” (30 godz.) oraz warsztaty z zakresu pedagogiki zabawy. Autorka wielu warsztatów metodycznych tj. „Praca z dzieckiem trudnym, agresywnym, nadpobudliwym”, „Kreatywne spotkania z rodzicami”,  „Z kulturą i sztuką za pan brat”. Kilka lat współpracowała z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej oraz Uniwersytetem w Białymstoku / Pedagogika Opiekuńczo – wychowawcza, Resocjalizacja w środowisku otwartym, Terapia pedagogiczna/, gdzie prowadziła zajęcia z pedagogiki zabawy; w świetlicy socjoterapeutycznej prowadziła grupy socjoterapeutyczne oraz grupy wsparcia dla rodziców oraz zajęcia twórcze.Była członkiem zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta.

Trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Nauczyciel dyplomowany języka polskiego,zawojska szkoła podstawowa

Zainteresowania:
nowoczesne nauczanie, babska literatura, film polski i zagraniczny, a zwlaszcza seriale rodem z PRL

Trener I stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów iAnimatorów KLANZA. Pedagog, profilaktyk,  animator kultury,jatel ale przede wszystkim artysta kabaretowy i nie mała (195 cm wzrostu) osobowość sceniczna.

W swojej wieloletniej karierze prowadził już prawie Zawsze rozkręcający każdą imprezę, czy to mały miejski festyn, czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Trener II stopnia PSPiA KLANZAewa

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Białymstoku, wieloletni członek i certyfikowany trener II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, wiceprezes Oddziału Białostockiego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w latach 2006 – 2011. W roku 2012 wydała we współpracy z Katarzyną Zawojską – Dominiak publikację „Taneczna gratka dla wnuczka i dziadka”. W roku 2015 otrzymała tytuł: Nauczyciel Pracujący Metodą KLANZY.  Za swoją pracę  i zaangażowanie na rzecz podlaskiej oświaty, na wniosek rodziców i rady pedagogicznej otrzymała w 2014 r. Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty, a w roku 2015 została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Medalem Srebrnym za długoletnią służbę. Jest osobą aktywną, poszukującą skutecznych i nowatorskich rozwiązań z zakresu nauczania, wychowania i animacji grupy.

A tak prywatnie… Niezmiennie kocham góry i chyba jest to miłość odwzajemniona. I nie tylko nasze Tatry, jak dotąd myślałam. W zdobywaniu gór jest coś niesamowitego, odkrywczego i bardzo budującego. A tak na co dzień… to poszukuję, błądzę, odkrywam, odnajduję, cieszę się …I znów – poszukuję, błądzę… i tak przez 25 lat…I mam nadzieję, że tej pasji odkrywania nie zabraknie i starczy do emerytury 🙂

CENTRUM SZKOLENIOWE KLANZA W BIAŁYMSTOKU

Stowarzyszenie KLANZA co roku prowadzi szkolenia i warsztaty metodyczne, których celem jest podzielenie się doświadczeniem w zakresie nowatorksiech rowziązań metodycznych w pracy pedagogigicznej i animacyjnej; integracja osób objętych zajęciami w celu przygotowania ich do realizacji samodzielnych działań z wykorzystanie metod pedagogiki zabawy i innych metod aktywnych w wybranym obszarze działaności Stowarzyszenia.

Warsztaty prowadzą trenerzy z długoletnim stażem i doświadczeniem.

Kontakt:
tel. 607 879 553
Przewiń na górę
Skip to content