Zespół

Anna Szczepańczyk

Kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO, koordynator merytoryczny. Pedagog, socjoterapeuta, trener Treningu Zastępowania Agresji. Ukończone szkolenia: “Komunikowanie się bez przemocy”, kurs przygotowujący do programu korekcyjnego dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi “TUKAN”, “Jak rozumieć rodziców i współpracować z nimi”, całościowy kurs przygotowujący do pracy metodą krakowską.

Anna Cimochowska

Pedagog, arteterapeuta, interwen kryzysowy. Certyfikowany animator Polskiego Stowarzyszenia Pegagogów i Animatorów KLANZA.  Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.: Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach st. I, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st. I,  Treningu Zastępowania Agresji, Treningu Pewności Siebie, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne st. I, Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych. W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy i arteterapeuty..

Agnieszka Dubieniecka

Pedagog, socjoterapeuta. Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.:Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st.I, Treningu Zastępowania Agresji, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne st. I, Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Ukończyła szkolenie ” Dialog Motywujący”. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych. W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy i socjoterapeuty.

Marta Czemiel

Pedagog kulturoznawca, lektor języka angielskiego. Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne st. II, Budowanie rezyliencji, Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia. W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy.

Przewiń na górę
Skip to content