Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO

OFERTA

Placówka skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Białystok w wieku 7-17 lat, pochodzących przede wszystkim z rodzin z problemem alkoholowym, z trudną sytuacją materialną, wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy, zmagających się z różnymi trudnościami w kontaktach interpersonalnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Dzieci i młodzież w ramach zajęć mogą korzystać z:

 • socjoterapii
 • reedukacji
 • zajęć profilaktycznych
 • zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, arteterapii oraz Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • zajęć korekcyjno-edukacyjnych
 • zajęć z wykorzystaniem metod Treningu Zastępowania Agresji, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Pewności Siebie
 • zajęć rozwijających zainteresowania
 • organizacji czasu wolnego w okresie wolnym od szkoły

Rodzice/ opiekunowie prawni w ramach współpracy mogą korzystać z:

 • grupowych zajęć w ramach Akademii Rodzica
 • konsultacji indywidualnych z wychowawcami placówki
 • zajęć wspólnych z dziećmi
 • wsparcia w postaci pomocy żywnościowej i rzeczowej

Zadanie realizowane w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO finansowane jest ze środków Miasta Białystok. 

Jak trafić do Klanzowiska?

Przewiń na górę
Skip to content