PROJEKT “TU JEST BEZPIECZNIE I JESTEŚMY RAZEM”

 „Tu jest bezpiecznie i jesteśmy razem” skierowany do uchodźców z Ukrainy

„Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)”

Okres realizacji: 03.01.2023 – 31.12.2023

Obszar realizacji: BIAŁYSTOK

Miejsce realizacji: Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki ul. Witosa 15 B lok.12

Cel główny: Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samorealizację obywateli Ukrainy w Białymstoku.

Działania w ramach projektu:

  • Weekendowe spotkania integracyjne – prowadzenie bezpiecznych przestrzeni spędzania czasu wolnego dla dzieci i rodziców (integrujących uchodźców oraz mieszkańców Białegostoku).
  • Zimowe integracyjne warsztaty kreatywne – w okresie ferii zimowych dzieciom uchodźców i społeczności przyjmującej.
  • Letnie integracyjne warsztaty tematyczne – w okresie ferii letnich dzieciom uchodźców i społeczności przyjmującej
  • Poznajemy tradycje i zwyczaje Podlasia –wycieczki.
  • Kurs języka polskiego- kontynuacja dorośli.
  • Warsztaty twórcze skierowane do dzieci uchodźców.
  • Studium pedagogiki i zabawy- warsztaty skierowane do dorosłych.
  • Pikniki integracyjne skierowane do mieszkańców Białegostoku, głównie Osiedla Słoneczny Stok oraz cudzoziemców, w tym osób uciekających z Ukrainy przed wojną.
  • Wyjścia do instytucji kultury.
Przewiń na górę
Skip to content