PROJEKT “PUNKT WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO”

„ Punkt Wsparcia Psychologicznego”

„Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)”

Okres realizacji: 03.01.2023 – 31.12.2023

Obszar realizacji: BIAŁYSTOK

Miejsce realizacji:  Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, w razie potrzeby Stowarzyszenie KLANZA ul. Witosa 15B lok.12

Cel główny: Udzielenie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego uchodźcom z terenu Ukrainy w wyniku wojny i uchodźcom innych narodowości.

Działania w ramach projektu:

  • prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dorosłych potrzebujących z Ukrainy lub innych narodowości.
  • „Akademia Rodzica” – warsztaty dla rodziców doskonalące umiejętności opiekuńczo-wychowawcze.
  • kontynuacja prowadzenia grup wsparcia pn. “Krąg kobiet”.
Przewiń na górę
Skip to content