Rozpoczęcie bezpłatnego kursu języka polskiego / Початок безкоштовного курсу польської мови

🇺🇦 У PSPiA KLANZA ми продовжуємо проект «Тут безпечно, ми разом» для біженців з України «За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)».
В рамках цього проекту 28 вересня нова група дорослих розпочала безкоштовні курси польської мови. Під час цих занять акцент буде зроблений на використанні польської мови в типових комунікативних ситуаціях: висловленні та аргументації думок, описі власного досвіду, намірів, уподобань. Учні навчаться формулювати речення, просити чи давати поради. Біженці з України охоче беруть участь у заняттях і старанно вивчають нові польські слова.
Поки дорослі вивчають польську мову, їхні діти під наглядом аніматорів KLANZA займаються творчістю, іграми та розвагами.
🇵🇱 W PSPiA KLANZA kontynuujemy projekt „Tu jest bezpiecznie jesteśmy razem” skierowany do uchodźców z Ukrainy „Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)”.
W ramach tego projektu od 28 września nowa grupa dorosłych rozpoczęła bezpłatny kurs języka polskiego. W trakcie tych zajęć kładziony będzie nacisk na posługiwanie się językiem o polskim w typowych sytuacjach komunikatywnych: wyrażanie i argumentowanie opinii, opisywanie własnych doświadczeń, zamierzeń, upodobań. Słuchacze nauczą się jak przeprosić, poprosić lub udzielić rady. Uchodźcy z Ukrainy z chęcią uczestniczą w zajęciach, pilnie przyswajają nowe polskie słowa.
W czasie, gdy dorośli uczą się języka polskiego, ich dzieci pod opieką animatorów KLANZY biorą udział w zajęciach twórczych, grach i zabawach.
Rozpoczęcie bezpłatnego kursu języka polskiego / Початок безкоштовного курсу польської мови
Przewiń na górę
Skip to content