Uruchamiamy zapisy na KURS TUTORSKI I STOPNIA
 
Planowane terminy zjazdów: 19.11, 3-4.12.2022 oraz 14-15.01
i 11-12.02.2023

Cykl szkoleń realizujących następujący program:
 Pedagogika dialogu podstawą tutoringu szkolnego,
 Budowanie relacji oraz współpracy w tutoringu szkolnym. Podstawowe narzędzia,
 Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej. Problem
motywacji i motywowania,
 Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania.
Znaczenie SMART dla budowania motywacji,
 Towarzyszenie, monitorowanie oraz motywowanie w realizacji planów i ścieżek rozwoju,
 Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy
tutora,
 Kreatywność tutora i kreatywność ucznia w świetle pedagogiki i psychologii twórczości,
 Etyka, wartości i prawo jako wyznaczniki i narzędzia w pracy tutora.

Szkolenia odbywają się stacjonarnie, według ustalonego harmonogramu. Wymagana jest 100% frekwencja na szkoleniach. 

Uczestnicy kursu otrzymują:
1. Zaświadczenie ukończenia kursu tutorskiego.
2. Certyfikat Tutora I stopnia po realizacji 20 godzin tutoriali z minimum 3 podopiecznymi.
 
Kurs prowadzony jest przez specjalistów z Instytutu Tutoringu Szkolnego
 
Koszt szkolenia: 1400 zł (możliwość płatności w ratach)
 
 
Uruchamiamy zapisy na KURS TUTORSKI I STOPNIA
Przewiń na górę
Skip to content