Szkolenia na zamówienie

Warunki organizacji szkoleń na zamówienie

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku posiada w swojej ofercie wiele ciekawych warsztatów autorskich, które możemy przeprowadzić w Państwa placówce, by uniknąć konieczności dojazdu nauczycieli do naszej siedziby.

Możecie Państwo zamówić warsztaty od 3 przez 5, 8, 10 i 15 h dydaktycznych dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, grupy realizującej projekt, wolontariuszy itp.).

Jesteśmy również w stanie przygotować warsztaty specjalnie na zamówienie, odpowiadające oczekiwaniom Państwa placówki.

Zamówienia na dostępne w ofercie warsztaty mogą składać instytucje (placówki) lub osoby indywidualne dla zorganizowanych grup. Ze względu na komfort uczestników grupa warsztatowa nie powinna liczyć więcej niż 25 osób.

Z każdym kontrahentem zawierana jest indywidualna umowa dotycząca współorganizacji szkolenia, w której Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku zobowiązuje się do:
•oddelegowania w ustalonym przez strony terminie trenera lub trenerów do prze- prowadzenia konkretnej liczby godzin zajęć dydaktycznych (w jednostkach po 45 minut),
•zapewnienia zaświadczeń o ukończeniu warsztatów,
•zapewnienia trenerowi materiałów do realizacji opracowanego programu,
•zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika (za wyjątkiem sprzętów typu krzesła, stoły, komputery, głośniki, projektor).

Zamawiający natomiast zobowiązuje się do:
•organizacji naboru uczestników,
•zapewnienia odpowiedniej sali do prowadzenia zajęć (należy uwzględnić maksymalnie 25-osobową grupę i możliwość swobodnych działań uczestników),
•zapewnienia sprzętu multimedialnego (odtwarzacz CD, projektor, laptop, głośniki),
•poinformowania uczestników o konieczności posiadania wygodnego i lekkiego stroju oraz obuwia na zmianę.

Stowarzyszenie wystawia faktury za prowadzone usługi szkoleniowe. 

Tematykę szkoleń dostosowujemy do zapotrzebowania placówki. Mamy własnych trenerów, jak również współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z różnych dziedzin. 

 

FORMULARZ DO ZŁOŻENIA ZAPYTANIA O SZKOLENIE ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ AKAPITU DOTYCZĄCEGO PODSTAWOWEJ TEMATYKI WARSZTATÓW DLA RAD PEDAGOGICZNYCH. ZAPRASZMY DO ZAPOZNANIA SIĘ SIĘ Z NASZYMI SZKOLENIAMI. 

Podstawowa tematyka warsztatów dla Rad Pedagogicznych

 1. Bestsellerowe warsztaty metodyczne „Pobawimy się muzycznie i tanecznie, i klasycznie” ( najczęściej zamawiane warsztaty w ostatnim kwartale)

Prowadzenie: Jarosław Jatel  

#taniec #metodyintegracyjne #muzyka

Opis: Program warsztatów zawiera zarówno tańce integracyjne do zróżnicowanej muzyki popularno- rozrywkowej, dostępnej na rynku i na płytach wydawnictwa KLANZA,  jak też propozycje zabaw ruchowych i obrazków muzycznych do muzyki klasycznej.

 1. Warsztaty metodyczne „Jak zorganizować imprezę dla dużej grupy”

Prowadzenie: Małgorzata Borowska

#metodyintegracyjne #imprezawielopokoleniowa #pedagogikazabawy

Opis: W programie współtworzenie scenariuszy imprez okolicznościowych (zabawy noworocznej, święta placówki, integracyjnej imprezy plenerowej i innych) oraz  zabawy fabularyzowane, tańce integracyjne i wiele innych działań przydatnych podczas różnorodnych uroczystości. Warsztaty rozwijają umiejętności: przeprowadzania zabaw fabularyzowanych, prezentacji i przygotowania do organizacji imprezy plenerowej,  podejmowania działań zespołowych.

 1. Warsztaty metodyczne: „Budowanie zespołu”

Autor i prowadzący: Małgorzata Borowska

#integracja #poznaniesiebie #metodaKLANZY

Opis: Warsztaty mają na celu wzmocnienie zespołu nauczycielskiego, budowanie wzajemnych relacji oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do współdziałania. Szczególnie polecamy  radom pedagogicznym wymagającym poprawy jakości relacji międzyludzkich i pragnących doskonalić współpracę kadry.

 

 1. Warsztaty metodyczne „Kreatywne spotkania z rodzicami”

Autor i prowadzący: Małgorzata Borowska

#metodyintegracyjne #pedagogikazabawy #integracja #współpraca

Opis warsztatu: Jest to propozycja wykorzystania metod i aktywnych dyskusji na spotkaniach z rodzicami. Warsztaty mogą być inspiracją dla nauczycieli, wychowawców do zainicjowania sytuacji zastanowienia się wspólnie z rodzicami nad dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami, a także próbą rozważenia problemów, z jakimi spotykają się rodzice i nauczyciele.

Metody prezentowane na warsztacie pobudzają rodziców do refleksji nad sobą, swoimi metodami wychowawczymi, są próbą poszukania rozwiązań trudnych sytuacji z udziałem własnego dziecka.

 

 1. Warsztaty metodyczne: „Przeżyj mój motylku – wykorzystanie pedagogiki zabawy w działaniach ekologicznych”

Autor i prowadzący: Małgorzata Borowska

#pedagogikazabawy #ekologia #natura

Opis: Celem warsztatów jest przekazanie treści ekologicznych poprzez proste działania z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, rozwijające w dzieciach postawę troskliwego opiekuna i miłośnika przyrody. Warsztaty są inspiracją do twórczych poszukiwań w zakresie treści proekologicznych. Przy pomocy prostych technik plastycznych, gier dramowych, zabaw ruchowych uczestnicy poznają pomysły na zajęcia związane z ekologią i ochroną środowiska, uczą się wykorzystania metod i technik aktywizujących, w tym metody KLANZY, do tworzenia zajęć związanych z tą tematyką.

 

 1. Warsztaty metodyczne „Czarne i białe połączenie doskonałe”

Prowadzenie: Agnieszka Wygonowska

#plastyka #pedagogikazabawy

Opis: Głównym celem warsztatów jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności i wspieranie postawy twórczej nauczycieli poprzez działania plastyczne z wykorzystaniem materiałów w kolorze czarnym i białym, które mogą być inspiracją do tworzenia niebanalnych prac plastycznych, ale także elementów scenografii czy dekoracji.

 

 1. Warsztaty metodyczne: „Przedszkolak plus tektura równa się architektura”

Autor i prowadzący: Agnieszka Wygonowska

#plastyka #historiasztuki #pedagogikazabawy

Opis:

Celem warsztatów jest przybliżenie kilku technik plastycznych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi, przybliżając im podstawowe style w architekturze. Proponowane zabawy plastyczne organizowane są z użyciem surowców wtórnych.

 1. Warsztaty metodyczne: „Mały Artysta” w czterech częściach: Wiosna, Lato, Jesień, Zima

Autor i prowadzący: Małgorzata Borowska

#plastyka #pedagogikazabawy #technika

Opis: Na warsztatach uczestnicy poznają różne techniki plastyczne m.in: techniki zdobienia papieru, wykonywania batiku na papierze. Podczas zajęć na poszczególnych częściach warsztatów zapoznają się z różnymi pomysłami na ozdoby, dekoracje związane z poszczególnymi porami roku i świętami okolicznościowymi. Tworzenie wyzwoli wszechstronną aktywność uczestnika zajęć, pozwoli zdobyć nowe oraz ugruntować już posiadane wiadomości i umiejętności.

 

 1. Warsztaty metodyczne: „W bajecznej biblioteczce przedszkolaka”

 

Autor i prowadzący: Emilia Chomutowska-Murza

 #literatura #pedagogikazabawy #książka

Opis: Celem spotkania jest wzbogacenie warsztatu nauczyciela o metody twórczego wykorzystania literatury dziecięcej, przedstawienie interesujących pozycji książkowych i możliwości ich adaptacji do zabawy i nauki, a także rozbudzanie kreatywności i wyobraźni nauczycieli w zakresie pracy z książką. Autorka zaprezentuje zabawy z książką, a także opowie o interesujących tekstach do wykorzystania z najmłodszymi dziećmi.

 1. Warsztaty metodyczne: „Motywacja do nauki = sukces edukacyjny”

Prowadzący: Bożena Wasilewska

#motywacja #uczeniesię

Opis: Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności motywowania uczniów do pracy, poszerzanie repertuaru stosowanych metod aktywizujących w pracy z uczniami, wymiana doświadczeń związanych z motywowaniem do nauki.

Warsztaty skierowane są do wszystkich nauczycieli, którzy chcą  doskonalić umiejętność motywowania uczniów do nauki oraz pragną rozbudzić w nich chęć do poszerzania
i zdobywania wiedzy. Podczas szkolenia zaprezentujemy zestaw technik i sposobów, które rozbudzą w uczniach naturalną motywację do uczenia się,  wzmocnią ich poczucie wartości oraz rozwiną ich zdolności i potencjał twórczy.

 1. Warsztaty metodyczne: „Tańce integracyjne w pracy z grupą” cz. I i II

Prowadzący: Jarosław Jatel

#taniec #pedagogikazabawy #integracja 

Opis: W czasie warsztatów uczestnicy poznają tańce integracyjne oraz zabawy utrwalające kroki i gesty taneczne. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności nauczania grupy poznanych tańców i zabaw zawartych w programie. Podczas spotkania zaprezentujemy metody integracji grupy, zabawy: ruchowe, muzyczne, plastyczne w zakresie tworzenia rekwizytów wykorzystywanych w poszczególnych tańcach oraz metody informacji zwrotnej.

 

 1. Warsztaty metodyczne: „Metody integracyjne w pracy z grupą- wprowadzenie
  do pedagogiki zabawy”

Prowadzący: Jarosław Jatel

#metodyintegracyjne #pedagogikazabawy #współpraca

Opis: Warsztaty przybliżają cele, zasady i podstawy metody KLANZY. Poprzez czynne uczestnictwo pozwalają poznać metody integracji grupy tj. zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne, zabawy dla dużych grup, techniki dyskusji, zabawy muzyczne, ruchowe, gry dydaktyczne, metody szybkiego pozyskiwania informacji zwrotnej. Uczestnicy doświadczą budowania atmosfery otwartości i wzajemnego zaufania w grupie, uświadomią sobie, iż zabawa jest nośnikiem norm i wartości oraz jednym ze sposobów komunikowania się w grupie. Zaprezentowane zostaną podstawy teoretyczne metody KLANZY.

 1. Warsztaty metodyczne: „Popląsaj, pohasaj po łąkach, polach i lasach”

Autor i prowadzący: Jarosław Jatel

#ekologia #pedagogikazabawy #taniec #integracja

Opis: Na warsztatach zostanie przekazana wiedza na temat organizacji przestrzeni, bezpieczeństwa, podstawy kinezjologii, roli zabawy w życiu dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zabaw ruchowych i wykorzystujących muzykę, jak również wiedza na temat zasad ułatwiających wprowadzanie w grupie wzajemnego zaufania poprzez integrację na różnych płaszczyznach. Uczestnicy poznają zabawy ułatwiające integracje grupy, poznanie imion, rozwijające koncentrację, muzyczne, ruchowe (odmiany berka) ukierunkowujące ekspresję dziecka oraz pomysły na zabawy ekologiczne. To propozycja zabaw i metod integracyjnych na wycieczkę szkolną, ognisko, „zieloną szkołę” i inne wypady plenerowe. W programie także pląsy, tańce integracyjne, zabawy z przyśpiewką bez potrzeby użycia sprzętu nagłaśniającego.

 1. Polubić uczenie (się), czyli… efektywne wspieranie procesu uczenia (się)

Prowadzący: Katarzyna Zawojska

#uczeniesię #efektywnapraca #motywacja 

Opis warsztatów: Tematykę warsztatów stanowią podstawy diagnozy stylów uczenia się (według senso- ryczności, profilu dominacji półkul mózgowych i inteligencji wielorakich) i nauczania, przykłady metod aktywizujących grupę reprezentatywnych dla różnych stylów oraz technik motywowania uczniów. Każdy z uczestników pozna treści teoretyczne i przekona się w praktyce o własnym stylu uczenia (się). Ułatwi to ich zrozumienie i świadomie zastosowanie w pracy dydaktycznej. Warsztaty prowadzone metodą KLANZY.

 1. Uczyć lepiej, czyli jak wzmacniać aktywność uczniów

Autor i prowadzący: Katarzyna Zawojska

#uczeniesię #motywacja #aktywizacja 

Opis warsztatów: Właściwą jego część stanowi praca metodami i technikami: rozwijania twórczego myślenia (podróż w wyobraźnię, historia Sagi, drzewo dramaturgiczne); rozwiązywania problemów w twórczy sposób (akrostych, okienko informacyjne, metoda dopełniania); hierarchizacji (piramida priorytetów); dyskusyjnymi (2x4x8, role ABC, rybi szkielet); przyspieszonego uczenia się i zapamiętywania  (metaplan, wizualizacja).

16.Skrzynia pełna różności- metody i ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie dzieci i młodzieży

Prowadzący: Katarzyna Zawojska

#pedagogikazabawy #twórczość #kreatywność #myślenie

Opis warsztatów: Program jest oparty na doświadczeniach związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, której podstawowym założeniem jest wyzwalanie osobistego zaangażowania uczniów, kształtowanie ich umysłu, charakteru, gustu i woli pracy przy wykorzystaniu metody KLANZY i technik rozwijających twórcze myślenie. Podstawą teoretyczną całości jest praca Stephena Bowketta Wyobraź sobie, że… Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów.Warsztaty są prezentacją metod i technik wykorzystujących różne środki wyrazu i różne teksty kultury (poezję, prozę, gazetę, obraz, utwór muzyczny, taniec, ekspresję ruchową, muzyczną i plastyczną oraz formy dramowe). Uczestnicy mają także możliwość aktywne- go przeżycia scenariuszy lekcyjnych, opracowanych przez autorki, które – wraz z opisem wszystkich metod – otrzymają na zakończenie zajęć Całości towarzyszą metody integracji grupy, zabawy rozluźniające i wybrane tańce integracyjne.

Czy wśród tytułów brakuje warsztatów, które kadra pedagogiczna chciałaby zamówić do placówki? Zachęcamy do zgłoszenia zapotrzebowania. Realizujemy warsztaty na indywidualne zamówienie odbiorców, dostosowując liczbę godzin oraz program do podanych kryteriów. Pomagamy w znalezieniu osoby prowadzącej i organizacji warsztatów. Możemy zorganizować szkolenie zarówno w Państwa placówce, jak i w naszej przestrzeni.

 

W cenie wszystkich warsztatów:

 • Materiały do zajęć
 • Wynagrodzenie trenera
 • Zaświadczenia o uczestnictwie

Po stronie zamawiającego:

 • Nabór uczestników
 • Pomieszczenie na przeprowadzenie zajęć
 • Dostęp do sprzętu nagłaśniającego
 • Terminowa opłata za przeprowadzenie warsztatów

Osoba do kontaktu:
Emilia Chomutowska-Murza 607 879 553
Małgorzata Borowska 607 676 229

 

Formularz szkoleń na zamówienie

Przesłanie formularza nie wiąże się z zawarciem umowy. Po otrzymaniu formularza kontaktujemy się z osobą zamawiającą celem ustalenia szczegółów i warunków finansowych. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3YKOcl-2ssDSJ0ZiDObyIANYAl_9PXcDQt4ooVXuYmavLtA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Studium "Dodać życia do lat"

Studium przygotowujące animatorów do pracy
z ludźmi starszymi 
i w grupach wielopokoleniowych

Cykl warsztatów w powiązaniu z książką
Z. Zaorskiej  
Dodać życia do lat” wyd. Klanza Lublin 2012.

Przewidywani adresaci cyklu :

 • opiekunowie klubów seniora
 • terapeuci zatrudnieni w domach pomocy społecznej
 • organizatorzy wczasów i wycieczek turystycznych
 • organizatorzy i słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku
 • nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół PCK, wychowawcy organizujący pracę na rzecz środowiska
 • wolontariusze podejmujący działania wśród osób starszych
 • wykładowcy i studenci pedagogiki pracy socjalnej oraz policealnych szkół pracowników służb społecznych
 • organizatorzy życia społecznego przy parafiach
 • osoby poszukujące nowych umiejętności pracy z ludźmi

Główne założenia:

Cykl zakłada 90 godz. warsztatów złożonych z 6 spotkań po 15 godzin, Warsztaty prowadzone metodami aktywizującymi  w tym: zabawy służące bliższemu poznaniu, tańce integracyjne na siedząco, zabawy dla dużych grup, zabawy muzyczne, ruchowe, działania plastyczne i teatralne, relaksacyjne, integracyjne – dostosowanych do pracy z osobami starszymi. Prezentowana będzie również metoda metaplanu, za pomocą której uczestnicy szkolenia będą mogli sami opracować projekty skierowane do osób starszych. 

Na zakończenie projektu uczestnicy warsztatów opracują i przedstawią plan rozwoju aktywności osób starszych i integracji wielopokoleniowej w swoim środowisku.

Warunkiem ukończenia Studium jest: obecność na warsztatach oraz opracowanie pisemne własnych doświadczeń ze stosowania prezentowanych metod w wybranym środowisku. 

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu Studium oraz książkę „Dodać życia do lat” z płytą CD zawierającą muzykę do tańców integracyjnych

W programie Studium będą realizowane następujące warsztaty:

 1. Nowa jakość długiego życia – jak powinniśmy się starzeć? -15h

Jaka jest obecna sytuacja demograficzna i perspektywy jej zmian? Jakie stereotypy określają nasz stosunek do starzenia się i ludzi starszych? Jakie trudności trzeba pokonać wraz z wiekiem, Na czym polega kulturowa wartość długiego życia?  Czy mamy szansę na poczucie trwałego szczęścia? Jak zmienia się styl życia w starości? Jak kształtować pozytywne postawy do starości w sobie i w otoczeniu? O jakich zmianach zachodzących wraz z wiekiem trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć starszego człowieka? Na czym polega rola osób starszych w rodzinie? Jakie rodzaje zajęć można prowadzić z osobami starszymi?

 1. Uczymy się bawimy i działamy wspólnie – o metodach integracji wielopokoleniowej -15h

Co zyskują dzieci i młodzież kiedy mają kontakt z osobami starszymi? Jak zorganizować wspólne spotkania w rodzinie i w różnych placówkach? Jak wykorzystać wspomnienia z dzieciństwa w pracy z grupą wielopokoleniową? Jak wykorzystać muzykę do tańców w grupie i na siedząco? Jakie zabawy towarzyskie nadają się do pracy z  seniorami? Jaka muzyka ułatwi  relaks? Na czym może polegać wolontariat w placówkach dla osób starszych i dla osób samotnych? Opracowanie planu wybranych  krótkich zajęć integracyjnych.

 1. Spotkania dla małych i dużych grup z udziałem osób starszych -15h

Jak powstaje scenariusz z udziałem osób starszych? Jak poprowadzić imprezę w domu pomocy społecznej? Od czego zależy udział ludzi starszych w imprezie? Na czym polegają zabawy z fabułą i na hasło ? Jak włączyć osoby starsze do imprez dla dzieci? Przykłady wybranych scenariuszy zabawy np. Andrzejkowej, Mikołajkowej, Noworocznej, Imienin, Jubileuszu

Przygotowanie i realizacja imprezy wspólnie z całą grupą.

 1. Metody ułatwiające ekspresję twórczą-15h

Jak udekorować w danej porze roku salę, pokój, stół?  Jak przygotować oryginalną kartkę z życzeniami ? Z czego można zrobić prezent?  Jak wykorzystać muzykę do tańca z fabułą ?

Jak uczyć innych? tańców w grupie? Jak wykorzystać nagrania wydawnictwa Klanza?

Opracowanie i realizacja zajęć z wykorzystaniem poznanych metod w swoim środowisku. Przygotowanie prezentacji wybranego działania

 1. Jak opracować projekt działań we własnym środowisku? -15h

Przykłady dobrych praktyk: Akcja Dar Czasu i Serca, Spotkania Pokoleń, Działania w ramach konkursu Seniorzy w Akcji, Szkoła SuperBabci i SuperDziadka, i inne znane uczestnikom.

Od czego zacząć? Co sprzyja powstaniu grupy? Jak zachęcić uczestników? Jak pozyskać sponsorów i współpracowników? Na co zwracać uwagę przy realizacji? Jak zebrać informacje zwrotne? Co chcemy utrwalić, powtórzyć z poprzednich warsztatów? Jak przygotować plan rozwoju aktywności we własnym środowisku?

 1. Seminarium – „Wykorzystanie metod aktywizacji grupy” – 15h 

Wymiana doświadczeń: co udało się wykorzystać z poprzednich warsztatów w pracy z osobami starszymi? (Prezentacje projektów, imprez, metod zrealizowanych w wybranym środowisku) Na jakie trudności natrafiono? Jak zmieniły się nasze postawy i naszego otoczenia? Co chcemy robić w przyszłości? Z kim warto nawiązać współpracę? Próba ustalenia planu na najbliższe pół roku.

Cena: 1600 zł/os
Możliwość płatności w ratach. Możliwość zamówienia warsztatów do placówki. 

Prowadzący: Małgorzata Borowska- trener, superwizor PSPiA KLANZA, Prezes Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA, koordynatorka ogólnopolskiej sieci szkół „SuperBabci i Super Dziadka”
oraz trenerzy i animatorzy PSPiA KLANZY – specjaliści w dziedzinie pracy z osobami starszymi.

Program studium realizowany na  podstawie opracowanego autorskiego materiału szkoleniowego autorstwa dr Zofii Zaorskiej – gerontologa, wykładowcy Instytutu Pedagogiki UMCS, prezesa honorowego PSPiA KLANZA, autorka książki „Dodać życia do lat”, założycielka ogólnopolskiej sieci szkół „SuperBabcia i SuperDziadek” oraz mgr Małgorzaty Borowskiej – trenera, superwizora PSPiA KLANZA, Prezesa Zarządu Oddziału Białostockiego PSPiA KLANZA, koordynatorki ogólnopolskiej sieci szkół „SuperBabci i Super Dziadka”.

Kontakt telefoniczny: 607 676 229

Przewiń na górę
Skip to content